dieta niełączenia ze sobą produktów

DIETA NIEłĄCZENIA

DIETA NIEłĄCZENIA Założenia: Opracowana przez amerykańskiego lekarza Williama Howarda Haya jest dietą niełączenia produktów węglowodanowych z białkowymi. Produkty podzielił on na białkowe, węglowodanowe [...]